Een lorriewagen door het landschap

 

Schlüttsiel
‘Ik weet niet wat ik zie. Het lijkt een boomgroep met wat huizen eromheen die in de verte als een schip voor anker is gegaan. En links daarvan een oude treinrails op een dam vol kweldergras die ergens oplost in de zee. Achter mij…’ Lees verder via Literair Nederland